Procedura odbioru dzieci
15726
page-template-default,page,page-id-15726,bridge-core-2.4.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-22.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

Procedura odbioru dzieci

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U z 2001r, Nr 61, poz. 624 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r, /Nr 108, poz. 908 ze zm.)

Szczegóły

 • W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców / opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 • Niedozwolone jest zostawianie dzieci przez ich opiekunów w szatni, przed przedszkolem lub innym miejscu bez opieki.
  Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez osoby dorosłe, pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców / opiekunów prawnych; osoby te powinny okazać dokument potwierdzający ich tożsamość.
 • Rodzice wypełniając kartę zgłoszeniową deklarują, kto będzie odbierał dziecko.
  Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 • Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
 • Osoba przyprowadzająca dziecko powinna przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 • W momencie odebrania dziecka z przedszkola, osoba odbierająca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 • W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola i braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami / opiekunami prawnymi i innymi osobami upoważnionymi do kontaktu, przedszkole zobowiązane jest powiadomić o zaistniałej sytuacji policję.